×
ODBIERZ DARMOWĄ KOPIĘ TRENDBOOK DEVOPS@ENTERPRISE 2021

DevOps to jeden z zasadniczych trendów w obszarze IT wspierającego biznes. Zmieniają to, w jaki sposób i jak szybko IT dostarcza wartość organizacji.

POBIERZ TRENDBOOK

Agenda DevOps@Enterprise Forum

Budowa kultury DevOps narzędziem transformacji

7-8 października, konferencja w formule online

 

DZIEŃ I, 7 października

SESJA PLENARNA

DevOps – czy Twoja organizacja jest gotowa na zmianę kultury? I kiedy warto ją przejść?

Podczas wystąpienia omówione zostanie podejście DevOps jako rewolucyjna kultura organizacji, całkowicie zmieniająca sposób zarządzania procesami. Celem zmiany jest usprawnienie i uelastycznienie organizacji, aby była gotowa jeszcze sprawniej i dynamiczniej reagować na wyzwania współczesnego rynku.

Prelegent zostanie zaprezentowany wkrótce

Kultura organizacji - czym jest i dlaczego tak trudno ją zmienić?

Ringier Axel Springer – nasza droga do DevOps

DYSKUSJA PANELOWA: DevOps retrospekcja – co stracisz, a co zyskasz wdrażając DevOps?

Wdrożenie DevOps niesie wielkie obietnice, ale wiąże się również z konkretnymi wyzwaniami. Podczas dyskusji porozmawiamy o dobrych praktykach związanych z przygotowaniem do zmiany i przejściu przez nią w oparciu o doświadczenia organizacji, które zmianę mają już za sobą.

W gronie panelistów:

W jaki sposób określać i analizować realizację KPI w DevOpsowej organizacji

Zmiana kultury organizacji na DevOpsową pociąga za sobą zmiany również w podstawowych aspektach funkcjonowania i weryfikowania realizacji zadań i projektow. Ze względu na nowy model funkcjonowania, wyzwaniem staje się określenie KPI i późniejsza ich weryfikacja. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną dobre praktyki w tym zakresie i przykłady prawidłowo określonych KPI pozwalających na ocenę efektywności prac zespołów.

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

No to o czym jest ten devops - czyli na jakie zmiany musisz sie przygotować i co będzie już inaczej ? 
DevOps, MLOps, SecOps, FinOps, itp. – jaka przyszłość czeka organizacje w zakresie ewolucji modeli biznesowych czyli ile jeszcze tych różnych „Opsów”?

SESJE RÓWNOLEGŁE

OD PLANU DO WDROŻENIA
W DRODZE KU DOSKONAŁOŚCI
W jakich obszarach wdrażać DevOps?

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

Infrastructure-as-code

Over the past decade, there has been a heavy focus on cloud. However, a cloud strategy alone is not enough to unlock business value... Automation plays a critical role, helping to streamline development and operations, improve the user experience, as well as guarantee security, quality, and privacy.

In this session I will share insights from the Elanco DevOps / NoOps journey, with a focus on our automation strategy, specifically Infrastructure as Code.

 
Struktura organizacji DevOpsowej

Przegląd alternatywnych modeli

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

Konteneryzacja i orkiestracja – klucz do efektywnego zarządzania procesami i zespołami
DevOps a świat Agile
Narzędzia chmurowe, programistyczne, CI/CD
 
Wdrożenie DevOps krok po kroku – jak z wewnętrznego projektu technologii zrobić projekt biznesowy?

Podczas prezentacji zaprezentowane zostaną konkretne kroki, jakie trzeba podjąć, chcąc wdrożyć DevOps w dziale bądź w całej organizacji.

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

A co po DevOps? Doskonalenie organizacji w dostarczaniu wartości - kolejne kroki.
Kompetencje devopsowe – czego wymagać od potencjalnych członków zespołów?

Jak dobrze określić i weryfikować kompetencje uczestników zmian spod znaku DevOps. Jak dobrze pożenić ze sobą światy infra i dev.

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

DevOps a analityka

MLOps, Data Ops i inne trendy w obszarze DevOps w świecie wykorzystania danych.

Bezpieczeństwo jako składowa DevOps

Podczas prezentacji zaprezentowane zostanie podejście zakładające włączenie działu bezpieczeństwa w cykl produkcyjno-rozwojowy, a co za tym idzie już na wczesnym etapie uwzględnienie wątku.

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

DevOps a BCP dla organizacji

Jak dobrze włączyć kwestie planów kontynuowania działalności i Disaster Recovery w kontekście działalności zespołów DevOps w organizacji.

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

Admin 2.0 – kim on ma być w organizacji devopsowej?

DevOpsowa ściezka dla admina

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

Standaryzacja vs DevOps

W jakim zakresie nowa kultura przewiduje centralizację decyzji? Jak podzielić kompetencje w tym zakresie, aby nie zdławić potencjału Devopsowego?

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

SESJA PLENARNA

Iteration, adaptation & moving fast safely: Resilient performance in complex systems

Taking a DevOps approach through rapid iterative development allows modern IT systems to evolve quickly to changing market demands and increase business value. However, it is not without risks. This talk will explore the connection between DevOps and Resilience Engineering - an established field that emphasizes adaptive performance to cope with increasing complexity, fast tempo operations and high consequence failure environments. Drawing from cutting edge safety systems research, this provocative talk will cover principles of a resilient culture to support your teams moving fast safely.

Maximizing the business impact of DevOps

DYSKUSJE ROUNDTABLES:

  • Wdrożenie DevOps a HR – w jaki sposób zapobiec i jak zarządzać rotacją ekspertów przy wdrożeniu DevOps

    Odejścia ludzi są nieuniknione, ale jak tym zarządzić, by było to możliwe najmniej stratne dla organizacji?

  • Kompetencje DevOps – jakich ludzi szukać, w jaki sposób zapewnić rozwój zatrudnionym już specjalistom?
  • Zaangażowanie menedżerów liniowych - rola w organizacji zmieniającej się w stronę DevOps, wpływ na budowę kultury DevOps
  • Centralizacja vs lokalność – co standaryzować w ramach organizacji, a co zostawić samym zespołom, ile decyzyjności pozostawić?
  • DevSecOps – jak mądrze połączyć swiat DevOps i cyberbezpieczeństwo wraz z bezpieczeństwem danych
  • Jak połączyć stare z nowym – czyli stara inrastruktura w nowym, DevOpsowym świecie. Co mają zrobić organizacje, które mają dużo tzw. legacy code?
  • Jak połączyć DevOps z posiadaną infrastrukturą?
  • Zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM)

DZIEŃ II, 8 października

Drugi dzień konferencji to wybór miniwarsztatów na różnorodne tematy obejmujące szeroką tematykę dotyczącą praktyki wdrażania i doskonalenia kultury DevOps w organizacji. Zajęcia prowadzone są w grupach i mają charakter roboczy. Uczestnicy będą mogli wybrać interesujące ich miniwarsztaty jeszcze przed konferencją.

Miniwarsztaty – podstawowy slot czasowy to 2h.

1. Komunikacja z biznesem

Jak skutecznie rozmawiać z przedstawicielami innych działów w organizacji. Jak zjedna ich do swoich racji i inicjatyw. Jak bym apostołem podejścia DevOps w swojej firmie.

2. Infrastructure as a Code & GitHub Actions

Automatyzacja wydań infrastruktury chmurowej (na przykładzie Microsoft Azure i GCP) za pomocą Terraform i GitHub Actions.

3. Technologie w DevOps – jakie narzędzia warto wdrożyć?

Omówione zostaną narzędzia, które warto wybrać wdrażając DevOps i dlaczego są one niezbędne.

4. Zarządzanie zmianą w organizacji

Warsztat ogólno-menedżerski o tym jak skutecznie wdrażać zmiany w organizacji

5. Analiza przed

Jak dobrze ocenić potencjał organizacji do „devopsyzacji”, jak przygotować plan działania

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa

Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.